KLASSKAMRAT!

Lustfyllt, enkelt och lättillgängligt värdegrundsmaterial för dig och dina elever.

Nå värdegrundsmålen i läroplanen samtidigt som ni bygger gemenskap och förståelse för varandras olikheter.

VÄLKOMMEN TILL VÄRDEGRUNDSLABBET!