BLI PRENUMERANT

I en prenumeration på Klasskamrat ingår:

Ett års fri tillgång till allt värdegrundsmaterial på klasskamrat.com (Värdegrundshjulet, Konflikthjälpen, Dilemman, Värdegrund med Maggan, Gittan & Professorn)

Kostnad för prenumeration:

Villkor:

I samband med inkommen betalning får beställarens skolenhet tillgång till inloggningsuppgifter och 365 dagars fri tillgång till allt värdegrundsmaterial på Klasskamrat.com. Inloggningsuppgifterna är exklusiva för beställarens skolenhet och får inte delas med andra skolenheter.

I och med prenumerationen godkänner beställaren att Klasskamrat! sparar information om skolans mailadress och övriga beställningsuppgifter i enlighet med GDPR.

I och med prenumerationen förbinder sig skolan att använda materialet i enlighet med läroplanen LGR22.