KONFLIKTHJÄLPEN

Konflikthjälpen är ett konfliktlösningsmaterial som kan användas i stora och små elevgrupper. Materialet syftar till att utveckla elevernas konfliktlösningsförmåga genom att göra dem delaktiga i konfliktlösningsprocessen. Materialet hjälper elever och skolpersonal att undersöka vad som hänt vid en konflikt, komma överens om lämpliga åtgärder och uppföljning. Konflikthjälpen går att kombinera med skolans övriga systematiska arbete mot kränkningar och diskriminering. 

Konflikthjälpen innehåller:

Moment 1: Brevlådan

Moment 2: Samtal

Moment 3: Åtgärder

Moment 4: Uppföljning

Lärarhandledning 

Konflikthjälpen är tillgänglig för prenumeranter.