OM KLASSKAMRAT! 

Klasskamrat! gör värdegrundsmaterial riktat till elevgrupper i grundskolans år F-6. Materialet utgår ifrån skolans pedagogiska uppdrag att gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor oavsett könstillhörighet och bakgrund. Genom materialet kan eleverna nå läroplanens (LGR22) mål om normer och värden på ett lustfyllt sätt. Klasskamrat! utgår från ett normkritiskt perspektiv och övertygelsen att alla elevgrupper alltid består av en brokig skara elever som alla har rätt att utvecklas.

Vi som arbetar med Klasskamrat! är Sofia Elison Ekander och Emmy Högström Tagesson. Sofia studerar till socialpedagog och arbetar som trygghetspedagog för elever år F-6. Emmy är utbildad socionom och skrivpedagog och har arbetat flera år som skolkurator för elever år F-6.