VÄRDEGRUNDSHJULET

Värdegrundshjulet innehåller 12 värdegrundspaket. Varje paket är baserat på ett värdegrundsord eller tema hämtade ur LGR22. 

Varje värdegrundspaket innehåller:

En lektion (bildspel och utskrivbar pdf) där ordet presenteras och problematiseras för, och tillsammans, med elevgruppen.

Ett gruppuppdrag (bildspel och utskrivbar pdf) där eleverna på ett kreativt sätt utforskar ordet i grupp och undersöker hur ordet kan användas i just deras elevgrupp.

Ett eller flera dilemman (bildspel med ljudfil och utskrivbar pdf). Små berättelser ur elevernas vardag med tillhörande reflektionsfrågor kopplade till ordet.

Reflektionsuppgift (bildspel och utskrivbar pdf) Frågor där elevgruppen får sammanfatta och reflektera kring det de gjort under månaden.

Brev till vårdnadshavare (utskrivningsbar pdf). Information till vårdnadshavare om månadens ord samt en mindre, lättsam, uppgift som eleverna kan göra hemma tillsammans med sina vårdnadshavare.

Lärarhandledning (utskrivbar pdf) Instruktioner till lärare och skol/fritidspersonal. Instruktionerna innehåller genomgång av månadens material, information om hur materialet är kopplat till LGR22 samt viktiga aspekter att tänka på under undervisningens gång.

Allt material i värdegrundshjulet är tillgängligt för prenumeranter.